Statutární orgány

Představenstvo společnosti


Jiří Jarkovský – předseda
Michal Soukup - místopředseda 
Lukáš Král - člen

Dozorčí rada

Ing. Radek Hovorka – předseda
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA – místopředseda
JUDr. Petr Pavelec, LL.M. – člen 

Reference