Informace o fúzi

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl. a § 154 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) realizovaly společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., IČO: 618 60 336, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 (dále jen „HOLIDAYS“) a CSA Services, s.r.o., IČO: 250 85 531, se sídlem Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160 08 (dále jen „CSAS“) jako zanikající společnosti společně se společností Czech Airlines Handling, a.s., IČO: 256 74 285, se sídlem Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08 (dále jen „CSAH“) jako nástupnickou společností fúzi sloučením (dále jen „Fúze sloučením“).
 
Fúze sloučením byla do Obchodního rejstříku zapsána s účinností ke dni 30. června 2014, přičemž tímto dnem nastaly právní účinky Fúze sloučením.
 
V souladu s § 173 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách došlo s účinností ke dni 30. června 2014 v důsledku realizace procesu Fúze sloučením zúčastněných společností k zániku zanikajících společností a přechodu jejich jmění, práv a závazků na společnost
 
Czech Airlines Handling, a.s.,
se sídlem Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08,
IČO: 256 74 285, DIČ: CZ699003361,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 17139.
 
Nástupnická společnost vstoupila do všech platných a účinných právních vztahů zanikajících společností přímo ze zákona a veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jakákoli jiná právní jednání.

 
V této souvislosti níže uvádíme přímé odkazy na zmíněné dokumenty.

Projekt fúze

Upozornění pro věřitele a akcionáře

Informace pro obchodní partnery 

Reference